Strateji baxış, missiya və dəyərlər

Strateji baxış:

Müasir kapital bazarının çağırışlarına cavab verən, çoxşaxəli xidmətlər göstərən innovativ, əlçatan depozitar, klirinq və hesablaşma institutuna çevrilmə

Missiya:

Kapital bazarının inkişafına hədəflənən etibarlı, effektiv və dayanıqlı depozitar ekosistemin formalaşdırılması və rəqəmsal xidmətlərin genişləndirilməsi

Dəyərlər: 

  • İnkişaf
  • Etibarlılıq
  • Dürüstlük