Bazar İştirakçıları

Əsas:

  • Emitentlər
  • İnvestorlar

İnfrastruktur:

  • Fond Birjası
  • Mərkəzi Depozitar
  • İnvestisiya Şirkətləri
  • Klirinq Təşkilatı
  • Hesablaşma Bankı
  • Hesablaşma Agentləri